Xarrada sobre la dona sahrauí a OLOCAU

El 7 de març farem una xarrada a Olocau sobre la dona sahrauí, també inaugurarem un exposició de fotografies sobre el amteix tema. Aquestes activitats estan incloses en la conmemoració del dia de la dona a Olocau.

Us esperem
cartell talha_xarradaDiadelaDona_2013_21x39_BR