Aprovada a Xirivella la MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCESIÓ D’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHRAUÍ HASSANA AALIA

Hui, al ple de l’Ajuntament de Xirivella s’ha aprovat per unanimitat la moció de suport a la concesió d’asil polític a l’activista Sahrauí Hassana Aalia. La moció proposava:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 19 de gener es va fer públic l’auto de resolució de la sol·licitud d’Asil Polític en Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el que se li comunica la denegació de la protecció i se li anuncia la sortida obligatòria del territori espanyol, donant-li un termini de 15 dies per a fer-ho, malgrat el càstig que li espera i el risc real de ser torturat si torna al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc.

Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a El Aaiun que va sol·licitar protecció internacional en gener de 2012, després d’assabentar-se de que el seu nom figurava en la relació d’acusats que anaven a ser jutjats en Rabat per un Tribunal Militar pels fets del campament de Gdeim Izik.

Hassana estava en aquell moment en Espanya, no per estar perseguit pel seu activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per a estudiar amb una beca que li va ser concedida al País Basc per tal d’aprendre espanyol. La llei espanyola que regula les condicions per a la sol·licitud d’asil polític estableix clàusules i terminis excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es deguen a causa sobrevinguda al país d’origen, com ha succeït en aquest cas.

Hassana Aalia figura en el Sumari d’Instrucció del Tribunal Militar Permanent per a la Força Armada del Regne del Marroc, junt amb altres 24 acusats, tots ells civils. Va ser jutjat en rebel·lia i a tenor de la seua condemna a cadena perpètua en una sentència que va ser llegida davant d’observadors de Human Rights Watch i Amnistia Internacional, entre d’altres, existeixen motius de sobra per a determinar que el seu retorn al Sàhara Occidental suposaria un risc real per a la seua integritat física

Però el Ministeri de l’Interior ha denegat la seua petició, malgrat que contava amb un contundent informe d’ACNUR, que donava suport a la sol·licitud en virtut de les circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les detencions que ha sofert, els maltractaments, l’assetjament i la pressió a la que ha estat sotmès per part de la policia marroquina, i la tortura de la que ha estat objecte. La primera vegada que fou torturat va tenir lloc en octubre de 2005, quan només tenia 17 anys, per participar en una manifestació pacífica a la sortida de l’escola. Va estar dos dies retingut i, segons va declarar ell mateix, “els maltractaments van començar en el mateix carrer on vaig ser arrestat i van continuar a dintre del vehicle. Ja en comissària, em van despullar, e van penjar cap per avall durant varies hores i no em van deixar beure aigua”.

Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita no figura el seu nom entre els condemnats, encara que els observadors internacionals van confirmar que si que va ser nomenat en la sala quan es va llegir el veredicte a cadascun dels acusats. Per aquesta raó, l’Estat espanyol considera que hi ha un procediment penal inconclús i, encara que no ho diu expressament, en el fons està avalant la validesa d’un judici que ha estat denunciat per les més importants organitzacions internacionals en defensa dels Dret Humans per no oferir garantia alguna als processats.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Xirivella l’aprovació del següent acord:

  1. Exigir al Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya que en virtut de la legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets Humans concedeixi l’Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets Humans i defensor del dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per la legislació internacional, donat que el seu retorn al Sàhara Occidental suposa un risc real per a la seua integritat física.

  2. Remetre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l’Interior per a que la porte a efecte.

Publicat a General